Arbejdsmiljøpolitik​

Formål:​​

Det er Petersen & Andersen A/S politik gennem forebyggende arbejdsmiljøarbejde at sikre, at ingen ansatte i virksomheden udsættes for større risici, end den bedste indsigt og viden berettiger til, samt evaluere disse risici, så ingen ansatte kommer til skade eller pådrager sig arbejdsbetingede lidelser. Petersen & Andersen A/S arbejdsmiljømæssige niveau skal som minimum afspejle udviklingen i samfundet.​​​

​Ansvar:​

Malermester Morten Holdgård Larsen.

Denne politik for arbejdsmiljøet gælder for alle ansatte og ledelse i Petersen & Andersen A/S.

Petersen & Andersen A/S er en virksomhed der leverer ydelser inden for bygningsmaling ved bl.a.:

Nybyggeri, renoverings og vedligeholdelsesopgaver​.

Firmaet forpligter sig til:​

  • At sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø igennem mål for løbende forbedringer af arbejdsmiljøet​
  • Firmaet tilvejebringer de nødvendige ressourcer til gennemførelse af de aktiviteter der igangsættes på arbejdsmiljøområdet.​
  • At sikre nødvendig uddannelse og oplæring til alle ansatte.​
  • At overholde alle relevante lovbestemte krav vedrørende arbejdsmiljøet.​
  • Alle ansatte er ansvarlige for at overholde sikkerhedsbestemmelserne samt gennem omtanke og handling og sund fornuft bidrage til et bedre arbejdsmiljø.​
  • Indsats for at forhindre, at medarbejdere udstødes fra arbejdsmarkedet på grund af nedslidning, ulykker eller sygdom.​
  • Indsats for at fastholde egne medarbejdere med nedsat arbejdsevne.​
  • Indsats for ansættelse af personer med anden etnisk baggrund, langtidsledige og handicappede som står uden for arbejdsmarkedet.​

Sygefravær:

Firmaets ledelse indkalder medarbejdere med et sygefravær væsentligt over gennemsnittet til en årlig personalesamtale, hvor det vurderes om eventuelt sygefravær kan skyldes forhold omkring arbejdsmiljøet. Hvis forhold omkring sygefravær skyldes arbejdsmiljøet, inddrages forholdene I firmaets arbejdsplads vurdering og hvis aktuelt I Sikkerhedsudvalgets handlingsplan.​


Virksomhedens arbejdsmiljømål:​
Arbejde med substitution af produkter.​

Virksomhedens fokus:​
Fasthold en lav ulykkesfrekvens​​

Det er Malermesterens pligt og ansvar at afvigelser fra ovenstående politik og mål bliver behandlet og korrigeret. Sikkerhedsudvalget er udførende på politik og mål.​

Dokumentation: Evaluering af systemet

Arkivering: Arbejdsmiljøledelsesmappen hos systemansvarlig.​

Malermester:________________

Sikkerhedsrepræsentant:__________________​

Find os her​

Vilhelm Bergsøes Alle 8

2860 Søborg

Garanti

Sociale medier

fb-f-logo-blue-29

linkedin_in_icon_25px